top of page

BABY SZEPTUCHY WIEDUNKI

opowieści o kobietach mocy, wiejskiej magii i rytuałach

Kiedyś świat pełen był niezrozumiałych, potężnych sił, które trzeba było obłaskawiać lub ujarzmiać. Przyroda, choć piękna i szczodra, była również dzika i niebezpieczna. Codzienność kryła wiele tajemnic. Każda wieś miała swoją mądrą babę, szeptuchę, znachorkę, wiedunkę a czasami wieduna lub zażegnywacza - ludzi znających się na ziołach, stworach i ludziach, żyjących na pograniczu światów, tak samo akceptowanych i potrzebnych, co wyklętych i przeganianych. Znali się oni na tajemnicach.

 

Czy wiesz dlaczego zimową nocą przywoływano wilki? I cóż takiego robiła panna by ugłaskać wiatr? Jakie słowa szeptano do deszczu i burzy? Kto mógł zobaczyć duszę po śmierci? Jaką moc ma lustro a jaka kryje się we włosach? Kim są Baby, Szeptuchy, Wiedunki, jakie mają inne imiona i skąd czerpią swoją moc?

Opowieści o wiejskiej magii, zabobonach, dawnych rytuałach i prastarych mądrościach przeplatane będą muzyką utkaną z dźwięków różnych instrumentów, szeptów i szelestów. Historie te, zachowane w przekazach ustnych, zapiskach etnografów, baśniach i mitach, zostały zebrane przez Mehehe podczas pracy nad płytą CIEMNIENIE.

mehehe sygnet white.png
bottom of page